MS woodproducts logo

MS woodproducts logo

MS woodproducts logo izstrāde

Apraksts

Klientam bija skaidrs redzējums par savu logo un jau bija sagatavojis skices, mums tikai atlika piemeklēt īstās krāsas un digitalizēt klienta skici.

Paveiktais

Logo izstrāde